Çinkonun İnsan Sağlığındaki Rolü

Abdulkerim Kasım Baltacı,Neyhan Ergene,Hüseyin Uysal

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 444-448
Özeti Canlıların yapısında yer alan elementlerin sayısı bugün için 90'ırı üzerindedir. Esansiyel elementler, eser elementler ile major veya makro elementler olarak ayrılmaktadır. Esansiyel eser elementler dokularda çok küçük miktarlarda bulunan, dokunur, yaş ağırlığının 1 gramına ancak pikogram veya mikrogram çok küçük oranda isabet etmelerine karşın, hayat için gerekli ve önemli elementlerdir. Eser veya iz (trace) elementlerden bugün 14-15'i esansiyel olarak kabul edilmektedir (1).

 

The number of elements in the structure of living things is over 90 today. Essential elements are divided into trace elements and major or macro elements. Essential trace elements are found in very small amounts in the tissues, they touch, and they are essential and important elements for life, although they hit 1 gram of wet weight but only a small picogram or microgram. Today, 14-15 of the trace or trace elements are considered essential (1).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdulkerim Kasım Baltacı, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Fizyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çinkonun İnsan Sağlığındaki Rolü, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme