Çocuk Hastada Amlodipin Ve Valsartan+Hidroklorotiazid İntoksikasyonu

ALPER YOSUNKAYA, ALPER KILIÇASLAN, FUNDA GÖK, MEHMET SARGIN

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 32-33
Kalsiyum kanal blokerinin yüksek doz alımı ciddi klinik sonuçlara ve ölüme neden olabilir. 13 yaşındaki çocuk hasta intihar amaçlı yüksek doz amlodipin ve valsartan+hidroklorotiazid alımına bağlı gelişen belirgin hipotansiyon nedeniyle yoğun bakım ünitemize alındı. Sıvı, kalsiyum glukonat, dopamin, dobutamin ayrıca glukoz ve insülin ile başarılı olarak tedavi edilerek ileri komplikasyonların gelişmesi önlenen hasta, yoğun bakım ünitemizden 8 gün sonra sağlıklı olarak taburcu edildi.
Atıf yapmak için : Gök F,Kılıçaslan A, Sargın M, Yosunkaya A.Çocuk Hastada Amlodipin ve Valsartan+Hidroklorotiazid İntoksikasyonu. Selcuk Med J 2014;30(1): 32-33
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Çocuk Hastada Amlodipin Ve Valsartan+Hidroklorotiazid İntoksikasyonu
, Vol. 30 (1)
Geliş Tarihi : 30.10.2012, Kabul Tarihi : 30.10.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;