Çocuk Hastada Amlodipin Ve Valsartan+hidroklorotiazid İntoksikasyonu

Funda Gök,Alper Kılıçaslan,Mehmet Sargın,Alper Yosunkaya

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 32-33
Özeti Kalsiyum kanal blokerinin yüksek doz alımı ciddi klinik sonuçlara ve ölüme neden olabilir. 13 yaşındaki çocuk hasta intihar amaçlı yüksek doz amlodipin ve valsartan+hidroklorotiazid alımına bağlı gelişen belirgin hipotansiyon nedeniyle yoğun bakım ünitemize alındı. Sıvı, kalsiyum glukonat, dopamin, dobutamin ayrıca glukoz ve insülin ile başarılı olarak tedavi edilerek ileri komplikasyonların gelişmesi önlenen hasta, yoğun bakım ünitemizden 8 gün sonra sağlıklı olarak taburcu edildi.

 

Intake of high doses of calcium channel blocker can cause serious clinical consequences and death. A child patient at 13 years old was admitted to the intensive care unit because of significant hypotension due to high-dose amlodipine and valsartan+hydrochlorothiazide intake aiming commit suicide. The patient successfully treated with fluid, calcium gluconate, dopamine, dobutamine in addition to insulin and glucose was discharged from intensive care unit after eight days healthy by preventing development of further complications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Funda Gök, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Gök F,Kılıçaslan A, Sargın M, Yosunkaya A.Çocuk Hastada Amlodipin ve Valsartan+Hidroklorotiazid İntoksikasyonu. Selcuk Med J 2014;30(1): 32-33

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çocuk Hastada Amlodipin Ve Valsartan+hidroklorotiazid İntoksikasyonu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(1)
Geliş Tarihi : 30.10.2012, Kabul Tarihi : 19.05.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme