Çocukluk Çağı Üriner Sistem Tüberkülozu

FATİH AKIN, AHMET MİDHAT ELMACI, MELİKE EMİROĞLU

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 175-176
Üriner tüberküloz, ikinci sıklıkta görülen ekstrapulmoner tüberküloz şekli olup çocukluk çağında nadirdir, bulgular genellikle erişkin yaşlarda ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcında çoğu vaka asemptomatik olabilir ve klinik bulgular aşikar hale gelince böbreklerde ciddi hasara bazen de total fonksiyon kaybına sebep olabilmektedir. Bu makalede, hematüri ile prezente olan ve üriner tüberküloz tanısı alan bir adolesan vaka sunulmuştur.
Atıf yapmak için : Elmaci AM,Akin F,Emiroğlu M.Çocukluk Çağı Üriner Sistem Tüberkülozu. Selcuk Med J 2014;30(4): 175-176
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Tüberkülozu
, Vol. 30 (4)
Geliş Tarihi : 31.07.2013, Kabul Tarihi : 31.07.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;