Çok Nadir Bir Yerleşim : Dilde Aktinomikozis

YAKUP DUMAN, FATMA BİLGEN, MEHMET BEKERECİOĞLU

  • Yıl : 2018
  • Cilt : 34
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 180-182
Aktinomikozis, kültürde zor üretilebilen gram pozitif anaerobik bir bakterinin neden olduğu kronik süpüratif bir infeksiyondur. Sıklıkla servikofasial, respiratuar ve gastrointestinal sistemden izole edilmektedir. Servikofasial yerleşimli olanlara sıklıkla maksillafasiyal travma ve diş manipulasyonu eşlik etmektedir. Çalışmada, 45 yaşında bayan hasta travma, dental girişim ve aile öyküsünde anlamlı bulgu olmayan aktinomiçes vakası sunulmaktadır.
Atıf yapmak için : Bilgen F, Duman Y, Bekerecioglu M. A Rare Location: Actinomyces in Tongue. Selcuk Med J 2018;34(4):180-182
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Çok Nadir Bir Yerleşim : Dilde Aktinomikozis
, Vol. 34 (4)
Geliş Tarihi : 21.05.2018, Kabul Tarihi : 21.05.2018, Yayın Tarihi : 04.12.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;