ÇÖLYAK ARTER STENOZU OLAN BİR OLGUDA CERRAHİ TEDAVİ: AORTO-HEPATİK BYPASS

ALİ SARIGÜL, MEHMET IŞIK

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 147-150

Kronik mezenterik iskemi, intestinal perfüzyon bozukluğundan kaynaklanan nadir görülen bir hastalıktır. Yemeklerden sonra artan karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtilerle seyreder. Olgu sunumu yapılan hastada, intestinal iskemi, arterya dorsalis pedis tıkanıklığı, çölyak arter (ÇA) ve süperior mezenterik arter (SMA) tutulumu mevcuttu. 35 yaşındaki bir bayan hastada tüm bu lezyonların birlikte görülmesi, nadir olması açısından ilginçti.

Bu çalışmada, multipl lezyonlar nedeniyle endovasküler işleme uygun olmayan ve safen ven ile aorta-hepatik bypass yapılan genç hastanın cerrahi tedavisi paylaşılmak istendi.

Atıf yapmak için : Işık M, Sarıgül A. Çölyak Arter Stenozu Olan Bir Olguda Cerrahi Tedavi: Aorta-Hepatik Bypass. Selcuk Med J 2020;36(2): 147-150
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ÇÖLYAK ARTER STENOZU OLAN BİR OLGUDA CERRAHİ TEDAVİ: AORTO-HEPATİK BYPASS
, Vol. 36 (2)
Geliş Tarihi : 23.08.2019, Kabul Tarihi : 23.08.2019, Yayın Tarihi : 03.06.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;