De novo 46,XY,t(13;20)(q22;p13) karyotipi ve konjenital sağırlığı olan bir olgu

AYŞEGÜL ZAMANİ, AYNUR ACAR, HATİCE GÜL DURSUN, Sennur Demirel

  • Yıl : 2002
  • Cilt : 18
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 253-255
Konjenital sağırlığı olan ve üreme kayıpları şikayetiyle laboratuvarımıza başvuran 27 yaşındaki bir olguda de novo 46,XY,t(13;20)(q22;p13) karyotipi saptandı. Söz konusu de novo dengeli resiprokal translokasyona bağlı olarak oluşabilecek dengesiz karyotipli gametlerin üreme kayıplarına olan katkısı ve bu de novo dengeli resiprokal translokasyon ile konjenital sağırlık arasındaki muhtemel ilişki literatür ışığında gözden geçirildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
De novo 46,XY,t(13;20)(q22;p13) karyotipi ve konjenital sağırlığı olan bir olgu
, Vol. 18 (4)
Geliş Tarihi : 18.01.2002, Kabul Tarihi : 18.01.2002, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;