Dekortikasyon Ameliyatlarında Aprotinin Kullanımı

GÜVEN SADİ SUNAM, HASAN SOLAK, MEHMET YENİTERZİ, SAMİ CERAN, TAHİR YÜKSEK, Cevat Özpınar, Simsen Avvuran

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 229-235
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Dekortikasyon ameliyatı yapılan 40 hasta per ve postoperatif değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup 20 hastaya aprotinin uygulanmış, postoperatif drenlerden olan kanama miktarı karşılaştırılması yapılmıştır. Aprotinin uygulanan grupta ortalama drenaj miktarı 210+142 cc., kontrol grubunda ise 562,5+230 cc., bulunmuştur. Sonuçların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu, aprotinin kullanımının homolog kan trasfüzyonunun azalttığı ve komplikasyonlardan koruduğu vurgulanmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Dekortikasyon Ameliyatlarında Aprotinin Kullanımı
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;