Deneysel Optik Sinir Lezyonlarında Uyarılmış Potansiyellerin Değışımı

Osman Acar,Hamiyet Pekel,Erdal Kalkan,Süleyman Okudan

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 219-225
Özeti Bu deneysel çalışmada 10 adet tavşanın sağ optik sinirlerinin altına, giderek artan kalınlıkta filmler yerleştirilmiş ve flaş görsel uyarılmış potansiyel (f GUP) kayıtları alınmıştır. Elde edilen kayıtlardaki la-tans zamanı ve amplitüd değerlerinin, film kalınlığına göre değişimi literatür ışığında tartışılmıştır.

 

in this experimental study, filırıs which are in gradually thicknesses were placed under the rignt n.Opticus in 10 rabbits, and flash visual evoked po-tential (VEP) records were taken after the replace-ment of each film. Under the light of the literature the changes in la-tens time and amplitude values of the recordings which we have got were discussed due to changes of film thicknesses.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Acar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroşirüji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Deneysel Optik Sinir Lezyonlarında Uyarılmış Potansiyellerin Değışımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme