Deneysel Serebral İskemi Modelleri

Gökhan Kalaycı,Gönül Gürol,Fatih Ekici

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 5-7
Özeti Serebral iskemi beyindeki serebral kan akımındaki azalma olarak tanımlanmaktadır. İnsandaki serebral iskemiyi taklit etmek adına çeşitli deneysel modeller geliştirilmiştir. Bu modeller iskemik beyin hasarının patofizyolojisini anlamamıza katkıda bulunmakta ve yeni tedavilerin ve nöroprotektif stratejilerin geliştirilmesine de olanak sağlayabilmektedirler. Sonuç olarak, deneysel çalışmalarda seçilen modelin insandaki serebral iskeminin klinik ve laboratuvar bulgularını en iyi yansıtan ve en uygun model olması gerekmektedir.

 

Cerebral ischemia is defined as a reduction of cerebral blood flow in brain. Various experimental models of cerebral ischemia in humans has been developed to mimic closely the human ischemia. These experimental models have contributed the understanding of the pathophysiology of ischemic brain injury and may also allow the development of new neuroprotective strategies and new treatments. As a conclusion, the selected model in the experimental studies must be the most appropriate model that best reflect the clinical and laboratory findings in human cerebral ischemia.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Gökhan Kalaycı, sağlık bakanlığı narlısaray aile sağlığı merkezi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Deneysel Serebral İskemi Modelleri, Derleme,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 28.07.2011, Kabul Tarihi : 10.08.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme