Deneysel Serebral İskemi Modelleri

FATİH EKİCİ, GÖKHAN KALAYCI, GÖNÜL GÜROL

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 5-7
Serebral iskemi beyindeki serebral kan akımındaki azalma olarak tanımlanmaktadır. İnsandaki serebral iskemiyi taklit etmek adına çeşitli deneysel modeller geliştirilmiştir. Bu modeller iskemik beyin hasarının patofizyolojisini anlamamıza katkıda bulunmakta ve yeni tedavilerin ve nöroprotektif stratejilerin geliştirilmesine de olanak sağlayabilmektedirler. Sonuç olarak, deneysel çalışmalarda seçilen modelin insandaki serebral iskeminin klinik ve laboratuvar bulgularını en iyi yansıtan ve en uygun model olması gerekmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Deneysel Serebral İskemi Modelleri
, Vol. 30 (Ek)
Geliş Tarihi : 28.07.2011, Kabul Tarihi : 28.07.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;