Dermatolojide Plateletten Zengin Plazma Tedavisi

SELAMİ AYKUT TEMİZ, RECEP DURSUN

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 274-281

Plateletten zengin plazma tedavisi, son zamanlarda kullanımı giderek artan, kanın santrifüj edilmesiyle elde edilen ve yüksek konsantrasyonda platelet içeren plazma bileşenidir. İlk olarak 1987’de açık kalp ameliyatlarını takiben homolog kan ürünlerinin transfüzyonunu azaltmak için kullanılmıştır. Günümüzde dermatolojinin yanısıra ortopedi, fizik tedavi, plastik cerrahi, kalp damar cerrahi, maksillofasiyal cerrahi, üroloji ve oftalmoloji gibi birçok alanda kullanımı giderek artmaktadır. Dermatolojide de giderek artan sıklıkta birçok farklı endikasyonda kullanılmaktadır. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar umut vermekte ve her geçen gün yeni bir endikasyona işaret etmektedir. Fakat çalışmalarda genellikle uygulama standardizasyonu ve hasta sayısının azlığı sınırlayıcı etkileri oluşturmaktadır. Plateletten zengin plazmanın kesin endikasyonlarını belirlemeden önce, uygulamaların standardizasyonu ve geniş hasta popülasyonları üzerinde yapılmış kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Atıf yapmak için : Temiz SA, Dursun R. Dermatolojide Plateletten Zengin Plazma Tedavisi. Selcuk Med J 2020;36(3): 274-281
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Dermatolojide Plateletten Zengin Plazma Tedavisi
, Vol. 36 (3)
Geliş Tarihi : 06.10.2019, Kabul Tarihi : 06.10.2019, Yayın Tarihi : 02.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;