Dermatolojide Plateletten Zengin Plazma Tedavisi

Plateletten Zengin Plazma

Selami Aykut Temiz,Recep Dursun

  •  Yıl : 2020
  •  Cilt : 36
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 274-281
Özeti

Plateletten zengin plazma tedavisi, son zamanlarda kullanımı giderek artan, kanın santrifüj edilmesiyle elde edilen ve yüksek konsantrasyonda platelet içeren plazma bileşenidir. İlk olarak 1987’de açık kalp ameliyatlarını takiben homolog kan ürünlerinin transfüzyonunu azaltmak için kullanılmıştır. Günümüzde dermatolojinin yanısıra ortopedi, fizik tedavi, plastik cerrahi, kalp damar cerrahi, maksillofasiyal cerrahi, üroloji ve oftalmoloji gibi birçok alanda kullanımı giderek artmaktadır. Dermatolojide de giderek artan sıklıkta birçok farklı endikasyonda kullanılmaktadır. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar umut vermekte ve her geçen gün yeni bir endikasyona işaret etmektedir. Fakat çalışmalarda genellikle uygulama standardizasyonu ve hasta sayısının azlığı sınırlayıcı etkileri oluşturmaktadır. Plateletten zengin plazmanın kesin endikasyonlarını belirlemeden önce, uygulamaların standardizasyonu ve geniş hasta popülasyonları üzerinde yapılmış kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Platelet-rich plasma has become increasingly popular in recent years, and it is a plasma component that contains a high concentration of platelets, which is obtained by centrifugation of blood. It was first used in 1987 to reduce the transfusion of homologous blood products following open heart surgery. In recent years, in addition to dermatology, the use of Platelet-rich plasma has been increasing in many medical branches such as orthopedics, physical therapy, plastic surgery, cardiovascular surgery, maxillofacial surgery, urology and ophthalmology. Dermatology are still increasingly being used in many different indications. The results obtained in the studies give hope and indicate a new indication every day. However, in studies, the lack of application stand and the low number of patients are seen as limiting effects. Before determining the exact indications of the Platelet-rich plasma, standardization of applications and controlled studies on large patient populations are needed.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selami Aykut Temiz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Temiz SA, Dursun R. Dermatolojide Plateletten Zengin Plazma Tedavisi. Selcuk Med J 2020;36(3): 274-281

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dermatolojide Plateletten Zengin Plazma Tedavisi, Derleme,
, Vol. 36(3)
Geliş Tarihi : 06.10.2019, Kabul Tarihi : 02.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme