DEV BÜLLÜ LOBER AMFİZEM

TAHİR YÜKSEK, Ali Ersöz, HASAN SOLAK, DURSUN ODABAŞ, MEHMET YENİTERZİ, Özkan Akkoç, HASAN HÜSEYİN TELLİ

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 241-246
Akciğerin kistik hastalıkları, konjenital veya akkiz olabilir. Konjenital kistler hayatın erken dönemlerinde bronşiyal sistemden kaynaklanırlar. Süratle büyüyenleri ileri solunum problemlerine sebebiyet verdikleri için acilen teşhis edilip, cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Erken yakalanıp tedavi edilen konjenital dev akciğer büllü 8 aylık bir vakamızı yayınlamayı uygun bulduk.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DEV BÜLLÜ LOBER AMFİZEM
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;