Dev Karaciğer Hemanjiomunda Anestezi Uygulaması

Ahmet Topal,Aybars Tavlan,Atilla Erol,Mehmet Selçuk Uluer,Şeref Otelcioğlu

  •  Yıl : 2008
  •  Cilt : 24
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 231-235
Özeti Amaç: Dev karaciğer hemanjiomu tanısı alan bir olguda, anestezi yönetiminin tartışılması amaçlandı. Olgu Sunumu: Karında kitle nedeniyle takip edilen ve dev karaciğer hemanjiomu tanısı alan, 66 yaşındaki erkek olguya 5.5 saat süren kitle eksizyonu cerrahisi uygulandı. Postoperatif genel cerrahi servisinde 5 gün takip edilen olgu problemsiz olarak taburcu edildi. Sonuç: Dev karaciğer hemanjiomlarının anestezi yönetiminde; hastanın operasyon öncesi detaylı değerlendirilmesi ve operasyon sırasında ani gelişebilecek hipotansiyona karşı yeterli hazırlığın yapılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz.

 

Aim: We aimed to present the anesthetic management of a case with giant liver hemangioma. Case Report: An 66 years old man with abdominal mass was diagnosed with giant liver hemangioma. Mass excision surgery continued 5.5 hours. The patient was discharged home 5 days later without any problem from department of general surgery. Conclusion: The patients should be evaluated detailed preoperatively and proper preparations must be planned to prevent intraoperative hypotention.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Topal, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dev Karaciğer Hemanjiomunda Anestezi Uygulaması, Olgu sunumu,
, Vol. 24(4)
Geliş Tarihi : 16.10.2008, Kabul Tarihi : 31.12.2008
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme