Dev Zenker Divertikülü Ve Tedavısı

Hasan Solak,Ali Ersöz,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Tayfun Göktoğan

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 229-234
Özeti Zenker divertiküllü bir yaka takdim edilip; tanı, baryumlu yan özofagogramla kondu. Faringoösefajeal divertiküllü hastaya tek fazlı rezeksiyon yapıldı.

 

One case of Zenker's diverticulum was undertaken and the diagnosis was established on the lateral barium esophagogram. The patient with pharyngoesophageal diverticula was performed onestage resection.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Solak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dev Zenker Divertikülü Ve Tedavısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme