Diabetes Melitusta Serum Ve İdrar Magnezyum Düzeylerı Ileretinopatı Arasında Ilışkı

Laika Karabulut,Ahmet Akkaya

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 199-217
Özeti Bu çalışmamızda, magnezyumun özellikle retinopati klinik ve seyrinde gelişiminde risk faktörü olarak değerlendirilip değerlendirilemiyeceğini araştırmak istedik.

 

In this study, We have found that, the plasma magnesium levels were normal and urine magnesium output was increased in diabetic patients. We also found that there is no relationship between plasma and urine magnesium levels and retinopathy in diabetic patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Laika Karabulut, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diabetes Melitusta Serum Ve İdrar Magnezyum Düzeylerı Ileretinopatı Arasında Ilışkı, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme