DİABETLI HASTALARDA SERUM FRUKTOZAMİN DÜZEYLERI

MEHMET AKÖZ, Ahmet Çığlı, İdris Akkuş, Mustafa Ünaldı, MEhmet Akdoğan, Recep Gökçe

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 211-213
Tip II diaberes mellituslıt (DM) hastalarda ve sağlıklı kişilerde serum fruktozamin seviyeleri tayin edildi. DM vakalarında fruktozamin düzeyleri 142-1-0.80 mMIL ve kontrol grubunda ise 2.22±0.52 mMİL olarak bulundu. Her iki gruba ait değerler a-rasındaki farkın istatistik' açıdan önemli olduğu gö-rüldü(p <0.01). Fruktozamin analizi hem kolay hem de otoanali-zöre uygulanabilir olduğundan DM vakalarının ta-kibinde rutin bir test olarak kullanılabileceği kanaatine varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DİABETLI HASTALARDA SERUM FRUKTOZAMİN DÜZEYLERI
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;