DİAFRAGMA YARALANMALARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ

HASAN SOLAK, Ali Ersöz, TAHİR YÜKSEK, ADNAN KAYNAK, Cevat Özpınar, ŞAMİL ECİRLİ, KEMAL ÖDEV, ŞEREF OTELCİOĞLU, HASAN HÜSEYİN TELLİ

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 93-98
Travmaya bağlı diafragma hernisi ilk olarak Sennertus tarafındaıı 1541 yılında tarif edilmiştir. 1579 yılında da Ambrose Pare iki adet travmatik diafragma yırtığı tarif etmiştir. Delici bir aletle yaralanmaya bağlı ilk diafragma operasyonu ise 1886 yılında Riolfi tarafından gerçekleştirilmiştir (5).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DİAFRAGMA YARALANMALARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;