Difenilhidantoinin Periferik Sinirlere Etkisinin Klinik Ve Elektromiyografik Araştırılması

Nurhan İlhan,Ayfer Ülkü

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 285-298
Özeti 31 epileptik vakada,difenelhidantoin (DPH) in periferik nöropati oluşturma oranı, elektrofizyolojik ve klinik verilerle ortaya konmaya çalışıldı. 2 yıl gibi kısa bir süre ilaç kullanılmasının bile genellikle en azından subklinik düzeyde polinöropati oluşturabildiği görüldü. Polinöropatinin patogenezi, literatür bilgileri ile birlikte tartışıldı.

 

By using clinical and electrophysiological data, this study was carried out to detect the rate of peripheral neuropathy caused by diphenylhydantoine in 31 epileptic patients.It was seen that subclinical polineuropathy at least, might occured in the patients who had been taking the drug for a short period, such as 2 years time. Pathogenesis of polineuropathy was discussed in the light of the relevant literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nurhan İlhan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Difenilhidantoinin Periferik Sinirlere Etkisinin Klinik Ve Elektromiyografik Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme