DIPHENYLAMINE DERIVELER1YLE BESLENEN GEBE RAT YAVRULARINDA RENAL KISTIK HASTAL1K GELİŞİMi

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, ŞÜKRÜ ÇELİK, HASAN HÜSEYİN TELLİ, Mehmet Özeroğlu, Özden Vural, Esat M. Arslan

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 297-303
Plidnec re bil/11111 Major viktni Omik diphenylamine`e ben:emesinden esin-knerek :;Flat radar gebeligin son Was' esllci.cill.cid diphenylamine cieriyeleriyle fAmilorld dihidrat + hidroelorothiazich beslencli. Dogumdan sonra fecia edilen vavi-u ratlarm 10b-reklerincie histopatolojik olarak ,,?lomerulokistik barek yainsim andtran deg4iklikler belirlendi. OySa Within deg4iklikler normal beslenmenin so-nunda (Logan yairularda Fetal bi;bregin phanesetin deriyatirlerinin in-terstisivel inf7amatuvar etkilerine hassasiveti bunun sonttu gelion tabiller obstriiksiyonun kistik neden oldugu vartidi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DIPHENYLAMINE DERIVELER1YLE BESLENEN GEBE RAT YAVRULARINDA RENAL KISTIK HASTAL1K GELİŞİMi
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;