DİSFAJİYE NEDEN OLAN KAROTİD ARTER ANOMALİSİ

ORHAN DEMİR, Alaaddin Avşar, Ali Bayram, Yılmaz Kabakkaya, Mustafa Bolat

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 268-270
Disfajiye neden olan çeşitli vasküler anomaliler vardır. Disfaji nedeniyle mül-araat eden bir erkek has-tada anjiyografik olarak aberran karatid arter teşhis edildi. Cerrahi tedaviden sonra hastanın şikâyeti tümüyle kayboldu. Literatiirde böyle bir anomallye rastlamadık.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DİSFAJİYE NEDEN OLAN KAROTİD ARTER ANOMALİSİ
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;