Disfajiye Neden Olan Karotid Arter Anomalisi

Ali Bayram,Yılmaz Kabakkaya,Mustafa Bolat,Alaaddin Avşar,Orhan Demir

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 268-270
Özeti Disfajiye neden olan çeşitli vasküler anomaliler vardır. Disfaji nedeniyle mül-araat eden bir erkek has-tada anjiyografik olarak aberran karatid arter teşhis edildi. Cerrahi tedaviden sonra hastanın şikâyeti tümüyle kayboldu. Literatiirde böyle bir anomallye rastlamadık.

 

There are various vascular abnormality causing dysphagia. It was angiographically diagnosed an aberran carotid artery in a m.ale complaining dysphagia. After surgical treatment dysphagia disappeared completely. We have not determined such arz abnormality in literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Bayram, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Disfajiye Neden Olan Karotid Arter Anomalisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme