Dısk Dejenerasyonunda L4-L5, L5-S1 Sevıyelerınde Faset Ve Lamina Asimetrisı: Bılgısayarli Tomografik Araştırma

Saim Açıkgözoğlu,Hasan Oğuz,Kemal Ödev,Mustafa Erken,Mehmet Emin Sakarya

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 141-147
Özeti Bu çalışma disk dejenerasyonu ile faset eklemi asimetrisi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Normal ve dejenere lumbal disklerde faset, laminer ve laminofeset açı asimetrileri ölçüldü. L4-I5 ve L5-S1 .seviyesinde faset, laminer laminofaset asimet-rilerde istatistiksel olarak anlamlılık bulundu. Faset ve laminer açılar ile disk dejenerasyonu arasında iki seviyede de anlamlı ilişki yoktur. Faset ve laminer, faset ve laminofaset, laminer ve laminofaset asimetri arasında normal L4-5 seviy-esinde anlamlı korelasyon vardır, fakat disk dejene-rasyonunda her iki seiyede de anlamlı korelasyon yoktur.

 

The purpose of this study was ta determine the relationship between disc degeneration and facet joint asymmetry. In the normal lumbar disc and in the lumbar disc degeneration, facet joint asymmetry, laminer asymmetry, and laminofacet angle asymmetry were measured. Facet asymmetry, larninofacet angle asymmetry, and laminer asymıneiry were found to be statistically significant at the L4-L5 and L5-S1 levels. The relationship between the anglution of the facet joints, laminer angle and disc degeneration were not significant at the L4-L5, and L5-S1 levels. There were significant correlations at the normal L4-L5 level between facet asymmetry and laminer asymmetry, facet asymmetry and laminofaset asymmetry, laminer asymmetry and lamine-facet asymmetry. But, in the disc degeneration there were ılot significant correlation in the disc degeneration at the L4-L5 and L5-S1 levels.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Saim Açıkgözoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dısk Dejenerasyonunda L4-L5, L5-S1 Sevıyelerınde Faset Ve Lamina Asimetrisı: Bılgısayarli Tomografik Araştırma, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme