Distimi Ve Cinsiyet

Ali C. Arık,Mehmet Çopur,Ahmet R. Şahin

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 559-560
ÖzetiBu çalışmada 100 distintik hastanın tıbbi kayıtları gözden geçirildi. Erkek ve kadın hastalar değişik parametreler yönünden karşılaştırıldı ve tek önemli farklılık olarak erkek hastaların tedavi için daha erken başvurdukları bulundu.

 

in this study the medical records of 100 dysthmyic patients were reviewed. Male andfemale patients were cornparedfor various paranzeters and it wasfound that the only signfficant difference was the earlier seeking of treatnıent ira mak patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali C. Arık, On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Distimi Ve Cinsiyet, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco