Dısulfıram'ın (tetraethylthıuram Dısulfıt) Staphylococcus Aureusılar Uzerıne In-Vıtro Etkısı

Naci Kemal Kırca,Bülent Baysal,Fatma Keklikoğlu

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 41-42
Özeti Bazi antihiyotiklerin disulfiram benzeri etki gijs-terdigi hilinmektedir. Bu calipnada disulfiramin an-tibiyotik benzeri etkisinin olup olmadigi araq-tirilmivir. 40 Staphylococcus aureus sup iizerinde caliplmq 30 (% 75) siic disulfirama in-vitro duyarli buluntnuour.

 

Several antibiotics have been reported to have disulfiram-like effects_ In this study we evaluated disulfiram for its antibiotic-like effects. For this pur-pose, we studied several Staph. aureus strains in dis-ulfiram containing discs. Interestingly, we observed that 30 (75 %) of Staph. aureus strains in this study were sensitive to the antibiotic-like effect of disulfiram in vitro.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Naci Kemal Kırca, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dısulfıram'ın (tetraethylthıuram Dısulfıt) Staphylococcus Aureusılar Uzerıne In-Vıtro Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme