Diyabetes Mellitusun Mikrovasküler K

Emre Avcı,Erdinç Çakır

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 15-18
Özeti Diyabetik nefropati, diyabetes mellitusun önemli mikrovasküler komplikasyonlarından biridir. Diyabetik nefropati, hem tip I hem de tip II diyabetes mellitusun major komplikasyonu olarak gelişmektedir. Aynı zamanda, son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenidir. Hiperglisemi ve arteriyal hipertansiyon, diyabetik nefropati için esas risk faktörleridir, ancak genetik yatkınlık hem tip I hem de tip II diyabet için büyük önem taşır. Hiperglisemi, hipertansiyon, obezite, kalıtsal hastalıklar, sigara kullanımı ve ilerleyen yaş gibi diğer birçok risk faktörü de diyabetik nefropatinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Normal albuminüriden mikroalbuminüriye ilerleme diyabetik nefropatide ilk adım olarak kabul edilir. Daha sonra, belirgin proteinüri, azalmış glomerüler filtrasyon hızı ve son dönem böbrek yetmezliği gelişir.

 

Diabetic nephropathy is one of the important microvascular complications of diabetes mellitus. Diabetic nephropathy develops as major complication of both type 1 and type 2 diabetes mellitus. At the same time, it is currently the leading cause of end-stage renal disease. Two of the main risk factors for diabetic nephropathy are hyperglycemia and arterial hypertension, but the genetic susceptibility in both type 1 and type 2 diabetes is of great importance. Contribute to the development of diabetic nephropathy other risk factors such as hyperglycemia, hypertension, obesity, hereditary diseases, smoking, and advanced age. The progression from normal albuminuria to microalbuminuria is accepted as the initial step in diabetic nephropathy, and then distinctive proteinuria, decreased glomerular filtration rate, and end-stage renal failure develops.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emre Avcı, HITIT UNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKULTESI BIYOLOJI- BIYOKIMYA
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diyabetes Mellitusun Mikrovasküler K, Derleme,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 23.12.2012, Kabul Tarihi : 11.03.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme