Diyabetes Mellitusun Mikrovasküler K

EMRE AVCI, ERDİNÇ ÇAKIR

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 15-18
Diyabetik nefropati, diyabetes mellitusun önemli mikrovasküler komplikasyonlarından biridir. Diyabetik nefropati, hem tip I hem de tip II diyabetes mellitusun major komplikasyonu olarak gelişmektedir. Aynı zamanda, son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenidir. Hiperglisemi ve arteriyal hipertansiyon, diyabetik nefropati için esas risk faktörleridir, ancak genetik yatkınlık hem tip I hem de tip II diyabet için büyük önem taşır. Hiperglisemi, hipertansiyon, obezite, kalıtsal hastalıklar, sigara kullanımı ve ilerleyen yaş gibi diğer birçok risk faktörü de diyabetik nefropatinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Normal albuminüriden mikroalbuminüriye ilerleme diyabetik nefropatide ilk adım olarak kabul edilir. Daha sonra, belirgin proteinüri, azalmış glomerüler filtrasyon hızı ve son dönem böbrek yetmezliği gelişir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Diyabetes Mellitusun Mikrovasküler K
, Vol. 30 (Ek)
Geliş Tarihi : 23.12.2012, Kabul Tarihi : 23.12.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;