Diz Patolojilerinde Klinik Muayene Bulguları İle Artroskopi Bulgularının Karşılaştırılması

Mustafa Yel,M. Ulvi Üzümcü,Recep Memik,Erol Ertürk

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 211-215
Özeti Amaç: Bu çalışmanın amacı diz patolojilerinde klinik muayene bulguları ile artroskopi bulgularının karşılaştırılması ile klinik muayenenin doğruluk değerlerinin tespitidir. Materyal ve metod: Prospektif yapılan bu çalışmada 666 hastanın 666 dizi değerlendirildi. Klinik muayene bulguları, artroskopi bulguları ile karşılaştırılarak, klinik muayenenin teşhisteki doğruluğu, duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif ve negatif tahmini değerleri hesaplandı. Bulgular: Menisküs ve ön çapraz bağ lezyonlarında klinik muayene ile yüksek doğruluk oranları (%78.9- %92.4) tespit edilirken, kıkırdak, plika ve sinovyal patolojiler ile serbest eklem cisimlerinde daha düşük doğruluk oranları (%77- %84.6) elde edildi. Menisküs ve ön çapraz bağ lezyonlarında duyarlılık oran landa yüksekti (%81.1- %78.2). Buna karşılık kıkırdak, plika ve sinovyal patolojiler ile serbest eklem cisimlerinin duyarlılık oranlarında belirgin bir düşüklük (%44.6- %51.9) tespit edildi. Sonuç: Bu bulgular; diz problemlerinde klinik muayenin menisküs ve ön çapraz bağ lezyonlarının teşhisinde çok değerli olduğunu, kıkırdak, plika ve sinovyal patolojiler ile serbest eklem cisimlerinde ise teşhise yardımcı olmakla birlikte kesin teşhis için diğer teşhis yöntemlerinin yararlı olacağı görüldü.

 

The purpose of this study is to compare the diagnostic value of clinical findings with arthroscopic findings in the knee pathologies. İn this prospectlve study, 666 knees of 666 patients were evaluated. By comparing the clinical findings with arthroscopic findings; the accuracy, sensitivity, specificity, positive and negative estimated values of the clinical findings in diagnosis were calculated. High accuracy rates were found in meniscal and anterior cruciate ligament lesions with clinical examination (78.9-92.4%). Hovvever, the accuracy rates in chondral, plica, synovial lesions, and loose body were found low (77-84.6%). The sensitivity rates of meniscal and anterior cruciate ligament were found high (81.1-78.2%). On the contrary, chondral, plica, and synovial lesions and loose body sensitivity rates were found low (44.6-51.9%). These findings suggested that clinical examination of meniscal lesions and anterior cruciate ligament tears were more valuable than other knee pathologies such as chondral, plica, and synovial lesions and loose body. They also can be helpful for accurate diagnosis when they are used with other diagnostic tools.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Yel, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dal›
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diz Patolojilerinde Klinik Muayene Bulguları İle Artroskopi Bulgularının Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(3)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme