Diz patolojilerinde klinik muayene bulguları ile artroskopi bulgularının karşılaştırılması

RECEP MEMİK, Mustafa Yel, M. Ulvi Üzümcü, Erol Ertürk

  • Yıl : 2000
  • Cilt : 16
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 211-215
Amaç: Bu çalışmanın amacı diz patolojilerinde klinik muayene bulguları ile artroskopi bulgularının karşılaştırılması ile klinik muayenenin doğruluk değerlerinin tespitidir. Materyal ve metod: Prospektif yapılan bu çalışmada 666 hastanın 666 dizi değerlendirildi. Klinik muayene bulguları, artroskopi bulguları ile karşılaştırılarak, klinik muayenenin teşhisteki doğruluğu, duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif ve negatif tahmini değerleri hesaplandı. Bulgular: Menisküs ve ön çapraz bağ lezyonlarında klinik muayene ile yüksek doğruluk oranları (%78.9- %92.4) tespit edilirken, kıkırdak, plika ve sinovyal patolojiler ile serbest eklem cisimlerinde daha düşük doğruluk oranları (%77- %84.6) elde edildi. Menisküs ve ön çapraz bağ lezyonlarında duyarlılık oran landa yüksekti (%81.1- %78.2). Buna karşılık kıkırdak, plika ve sinovyal patolojiler ile serbest eklem cisimlerinin duyarlılık oranlarında belirgin bir düşüklük (%44.6- %51.9) tespit edildi. Sonuç: Bu bulgular; diz problemlerinde klinik muayenin menisküs ve ön çapraz bağ lezyonlarının teşhisinde çok değerli olduğunu, kıkırdak, plika ve sinovyal patolojiler ile serbest eklem cisimlerinde ise teşhise yardımcı olmakla birlikte kesin teşhis için diğer teşhis yöntemlerinin yararlı olacağı görüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Diz patolojilerinde klinik muayene bulguları ile artroskopi bulgularının karşılaştırılması
, Vol. 16 (3)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000, Yayın Tarihi : 03.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;