Doğum Analjezisi

Sema Tuncer,Lütfiye Pirbudak,Aybars Tavlan

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 181-185
Özeti Bazı annelerde tolere edilemeyecek şiddette ağrıya sebep olan doğum ağrısı bilinen en şiddetli ve kontrolü zor olan ağrılardan birisidir. Bu ağrının doğal olduğu, her annenin bu ağrıyı çekmesi gerektiği yanlış inanışına karşılık doğum ağrısı mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Çünkü diğer akut ağrılar gibi, solunum sistemi kardiyovasküler sistem, nöroendokrin ve limbik sistemler üzerine olumsuz etkilere sahiptir. Anneyi aşırı şekilde yoran, strese ve anksiyeteye neden olan, hiperventilasyon ile oksijen ihtiyacını artıran bir olaydır.

 

Labor pain, which causes intolerable pain in some mothers, is one of the most severe and difficult to control pains known. Despite the false belief that this pain is natural and that every mother should suffer from this pain, labor pain should definitely be controlled. Because, like other acute pains, the respiratory system has negative effects on the cardiovascular system, neuroendocrine and limbic systems. It is an event that exhausts the mother, causes stress and anxiety, and increases the need for oxygen by hyperventilation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sema Tuncer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Doğum Analjezisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(4)
Geliş Tarihi : 09.10.1998, Kabul Tarihi : 09.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme