Doğuştan Kalça Çıkığında Sekonder Adaptif Değişiklikler

Abdurrahman Kutlu,Mustafa Güçlü,Erhan Yıldırım

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 65-73
Özeti Mart 1983 - Ocak 1985 tarihleri arasında 29 doğuştan kalça çıkığı vakasında (34 kalça) Salter innomineyt osteotornisi uyguladık. Bunlardan 25 vakada (30 kalça) eklemdeki sekonder adaptif değişiklikleri inceledik. 24 ü kız (%96), 1 i erkek (%4) olan vakaların yaştan 1.5 -6 arasında (ort. 3,1) idi. Femur başı, anteversiyon, limbus, ligamentum teres, ilio, psoas bulguları takdim edildi ve sonuçları tartışıldı.

 

We performed Salter innominate osteotomy in 29 patients with Congenital dislocation of the hip (34 hips) between March 1983- January 1985. We examined the secondary adaptive changes of the hip in 25 (30 hips) of these patients. 24 patients were girls (%96) and one patient was boy (%4) and the patients' ages ranged from 1.5 -6 (average, 3,1) yedı s. The findings of femoral head, anteversion, limbus, ligaınentum teres and ilio - psoas were presented and the results were discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Doğuştan Kalça Çıkığında Sekonder Adaptif Değişiklikler, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme