DOĞUŞTAN KALÇA ÇIKIĞININ KONSERVATİF TEDAVİSİ 35 VAKANIN TEDAVI SONUÇLARI

Abdurrahman Kutlu

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 39-52
35 Doğuştan kalça çıkığı (55 kalça) konservatif metodlarla tedavi edildi. Yaşları 2 - 24 arasında olan (art 7.5 ay) vakaların 7 si erkek (%20), 28 i kız (%80) idi. 20 sinde bilateral (%57), 8 inde sol (%23), 7 sinde sağ (%20) kalça çıkığı mevcuttu. 14 yaka Van Rosen cihazı ile tedavi edildi. Diğerlerine önce cilt traksiyonu sonra genel anestezi altında kapalı redüksiyon ve alçı tespiti (19 yakaya), açık redüksiyon (2 yakaya) işlemleri uygulandı. 7 vakada adduktor tenetomi (10 kalça) gerekli oldu. Ortalama 6.5 ay takip edilen vakalarda avaskuler nekroz tespit edilmedi. 2 vakada konservatif tedavi yeterli olmada.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DOĞUŞTAN KALÇA ÇIKIĞININ KONSERVATİF TEDAVİSİ 35 VAKANIN TEDAVI SONUÇLARI
, Vol. 1 (2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984, Yayın Tarihi : 02.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;