Drez Operasyonu

Mehmet Erkan Üstün,Adnan Köroğlu,Fatih Sümer,Ertuğ Özkal

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 127-131
Özeti Kliniğimizde ilk kez yapılan DREZ ameliyatının fizyopatalojik ve cerrahi esaslara takdim edilmiştir. Brakial pleksus avulziyonuna bağlı deafferantasyon ağrısı olan yaka takdim edilmiştir.

 

The physlopathological and surgical principles of DRF7 (Dorsal Root Entry Zone) operation have been int-roduced in the patient suffering from deafferatantion pain due to brachial plexus avulsion, DREZ operation and the case history have been described.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Erkan Üstün, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroşirurji
Eposta : merkanüstü[email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Drez Operasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(3)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme