Drez operasyonu

MEHMET ERKAN ÜSTÜN, Adnan Köroğlu, Fatih Sümer, Ertuğ Özkal

  • Yıl : 1998
  • Cilt : 14
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 127-131
Kliniğimizde ilk kez yapılan DREZ ameliyatının fizyopatalojik ve cerrahi esaslara takdim edilmiştir. Brakial pleksus avulziyonuna bağlı deafferantasyon ağrısı olan yaka takdim edilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Drez operasyonu
, Vol. 14 (3)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998, Yayın Tarihi : 10.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;