DUDAK KANSERLERİ ve KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVI NIETODLARI

BEDRİ ÖZER, Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Levent Soley

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 328-330
1983-1989 yılları arasında kliniğimizde dudak kanseri nedeniyle 46 hasta ameliyat edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literattir gözden geçirilerek değerlendirilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DUDAK KANSERLERİ ve KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVI NIETODLARI
, Vol. 6 (4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;