Dudak Kanserleri Ve Kliniğimizde Uygulanan Tedavı Nıetodları

Ziya Cenik,Yavuz Uyar,Bedri Özer,Levent Soley

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 328-330
Özeti 1983-1989 yılları arasında kliniğimizde dudak kanseri nedeniyle 46 hasta ameliyat edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literattir gözden geçirilerek değerlendirilmiştir.

 

Between 1983-1989, 46 patients with Tip cancer operated in our clinic. Our results obtained from these cases vere discussed with the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dudak Kanserleri Ve Kliniğimizde Uygulanan Tedavı Nıetodları, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme