Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri

Bilsev İnce,Mehmet Dadacı,Zeynep Altuntaş,Fatma Bilgen

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-3
Özeti Dupuytren hastalığı palmar aponöroz ve digital uzantılarının band, nodul, kontraktür ve tendon benzeri band oluşumuyla sonuçlanan parmak ve avuç içi fasyasında ortaya çıkan benign proliferatif bir hastalıktır. Pnomotik turnike, kansız ortam sağlayarak cerrahi girişimleri kolaylaştırması, transfüzyon ihtiyacını sınırlaması ve ameliyat süresini kısaltması gibi avantajları nedeniyle üst ekstremite cerrahisinde sıklıkla kullanılır. Turnike, cerraha kolaylık sağlasa da uzun süreli veya uygunsuz basınçlı kullanımında reperfüzyon hasarı ve sinir hasarı ortaya çıkabilir. Bu çalışmada dupuytren cerrahisinden sonra ortaya çıkan komplikasyonların önlenmesinde pnömotik manşon kullanımının etkisi araştırıldı. 2010-2013 yılları arasında dupuytren kontraktürü nedeniyle opere edilen 28 hasta retrospektif incelendi. Hastalar grup 1: manşon uygulanan, grup 2: manşon uygulanmayan hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplardaki hastalar predispozan faktörler, aile hikayesi, komplikasyonlar, cerrahi süre ve yara iyileşmesi açısından karşılaştırıldı. Dupuytren hastalığında tedavide amaç palmar fasyanın çıkarılması olup, temel tedavi cerrahidir. Dupuytren cerrahisinde turnike kullanımının cerrahi güvenlik sağladığı ileri sürülse de yaptığımız çalışmada istatistiksel bir fark ortaya konulamadı. Bunun sebebi, komplikasyonların düşük olmasında turnike kullanımı kadar cerrahın dikkat ve tecrübesinin de rol oynaması olabilir.

 

Dupuytren’s disease is a benign proliferative disorder of the palmar fascia that results in the formation of bands, nodules, contracture, and tendon-like bands in palmar aponeurosis and its digital extensions. A pneumatic tourniquet is frequently used in upper extremity surgery, because it offers the advantages of facilitating surgical procedures by offering a bloodless surgical field, limiting transfusion requirements, and the time of surgery. The use of a tourniquet may provide convenience to the surgeon, but it can also cause reperfusion injury and nerve damage in prolonged and inappropriate use. The present study investigated the effects of using a pneumatic tourniquet in reducing complications after surgery for Dupuytren’s contracture. A total of 28 patients, who underwent surgery between 2010 and 2013 due to Dupuytren’s contracture, were retrospectively reviewed. The patients were divided into two groups: Group 1, tourniquet group, and Group 2, non-tourniquet group. The patients in the two groups were compared in terms of predisposing factors, family history, complications, surgery time, and wound healing. The goal in the treatment of Dupuytren’s disease is the removal of palmar fascia by surgical means. Although it is suggested that the use of tourniquet in the surgery for Dupuytren’s contracture provides surgical safety, the present study did not find statistical differences. Along with the use of a tourniquet, the precision and experience of the surgeon might have also contributed to the low rate of complications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bilsev İnce, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : İnce B,Dadacı M,Altuntaş Z,Bilgen F.Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri.Selçuk Med J 2015;31(1): 1-3

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 31(1)
Geliş Tarihi : 23.09.2014, Kabul Tarihi : 16.10.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme