Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri

BİLSEV İNCE, FATMA BİLGEN, MEHMET DADACI, ZEYNEP ALTUNTAŞ

  • Yıl : 2015
  • Cilt : 31
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-3
Dupuytren hastalığı palmar aponöroz ve digital uzantılarının band, nodul, kontraktür ve tendon benzeri band oluşumuyla sonuçlanan parmak ve avuç içi fasyasında ortaya çıkan benign proliferatif bir hastalıktır. Pnomotik turnike, kansız ortam sağlayarak cerrahi girişimleri kolaylaştırması, transfüzyon ihtiyacını sınırlaması ve ameliyat süresini kısaltması gibi avantajları nedeniyle üst ekstremite cerrahisinde sıklıkla kullanılır. Turnike, cerraha kolaylık sağlasa da uzun süreli veya uygunsuz basınçlı kullanımında reperfüzyon hasarı ve sinir hasarı ortaya çıkabilir. Bu çalışmada dupuytren cerrahisinden sonra ortaya çıkan komplikasyonların önlenmesinde pnömotik manşon kullanımının etkisi araştırıldı. 2010-2013 yılları arasında dupuytren kontraktürü nedeniyle opere edilen 28 hasta retrospektif incelendi. Hastalar grup 1: manşon uygulanan, grup 2: manşon uygulanmayan hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplardaki hastalar predispozan faktörler, aile hikayesi, komplikasyonlar, cerrahi süre ve yara iyileşmesi açısından karşılaştırıldı. Dupuytren hastalığında tedavide amaç palmar fasyanın çıkarılması olup, temel tedavi cerrahidir. Dupuytren cerrahisinde turnike kullanımının cerrahi güvenlik sağladığı ileri sürülse de yaptığımız çalışmada istatistiksel bir fark ortaya konulamadı. Bunun sebebi, komplikasyonların düşük olmasında turnike kullanımı kadar cerrahın dikkat ve tecrübesinin de rol oynaması olabilir.
Atıf yapmak için : İnce B,Dadacı M,Altuntaş Z,Bilgen F.Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri.Selçuk Med J 2015;31(1): 1-3
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri
, Vol. 31 (1)
Geliş Tarihi : 23.09.2014, Kabul Tarihi : 23.09.2014, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;