Eğilmiş Küntscher Çivisinin Çıkarılması

Abdurrahman Kutlu,Recep Memik,Necmettin Reis,Mahmut Mutlu

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 247-250
Özeti Intramedüller çivi uygulamaları femur cisim kırıklarında sık uygulanan bir cerrahi işlemdir. Bunların çeşitli komplikasyonları olabilmektedir. intramedüller çivilerin eğilme durumu nadir görülür ve çıkarılması önemli bir cerrahi problem oluşturur. 17 yaşında bir hasta, bir başka merkezde femur cisim kırığı nedeniyle Küntscher çivisi ile cerrahi tespit yapılmış ve ameliyat sonrası üçüncü ayda düşmeye bağlı uyluğunda eğilme olmasıyla kliniğimize müracat etmiştir. Radyografide Küntscher çivisinin eğildiği tespit edildi. Özel cerrahi uygulama ile çivi kesilerek çıkarıldı ve tekrar Küntscher çivisi ile cerrahi tespit uygulandı.

 

Intrarnedullary nailing has the braadest applicatiorz for the fetnoral shaft fracture. Various cotrıplications of the fixation device may occur at the postoperative period_ A rare con2plications of femoral nailing is the bend nail. Removal of a grossly clefortned intratnedullary nail can create a serious surgical problem. A 17 year-old boy was referred us for evaluating, cornplaining of deformity of the thigh after he fell. Ile was initially operated at an outside hospital for the fernoral shaft fracture with (.2 Küntscher nail. There was a bend nail radiographically. This problem was corrected by cutting and removal of the bend nail. This is accompolished with special surgical procedure. After the removal of the bend nail, the fracture has been internally fixed with a Küntscher nail.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Eğilmiş Küntscher Çivisinin Çıkarılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme