EKSPERIMENTAL RENOVASKULER HiPERTANSiYON GELISTIRILMIS ATIARD A CiLAZAPRILAN ETKILERI (*)

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, ŞÜKRÜ ÇELİK, OSMAN YILMAZ, Mehmet Özeroğlu, Tahsin Özdemir

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 385-390
Yeni bir kotn enzim olan ci-la:april'in spontan hipertansif rutlarda kan memu bOlgesel kan aktnuni bnb-reklerde (.7c. 25. midede % 37, iletanda % 57 ye cultic 37 artu-dtgi bildirilmektedir. Operative olarak persiyel renal arter ohs-triiksiyontt saklanarak renovaskfiler hipertanslyon geliviribm4 ratlarda giitaliik 2.5 mg doziarda uygulamalarimn bobreklerdeki etkinligi araptrilmtvir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
EKSPERIMENTAL RENOVASKULER HiPERTANSiYON GELISTIRILMIS ATIARD A CiLAZAPRILAN ETKILERI (*)
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;