Ekstra - Adrenal Feokromosıtoma

Recai Gürbüz,Ali Acar,Esat M. Arslan,Şükrü Çelik,Kadir Ceylan,Şenol Ergüney

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 267-270
Özeti Ekstra-adrenal feokromositoma genellikle ret-roperitoneal bolgede. nadiren sernpatik sistemle bir-likte, mesaneden kalatasi tabanma kadar herhangi bir sahada lokalize olabilen ve hipertansiyona yol acan nadir bit- feokrontositoma 20 yasinda erirkin bir kadmda sol renal pedikiil seviyesine yerle§mif bir feokromositoma olgusu su-nohnuour.

 

Extra-adrenal pheocyroynwctomas generally occur in the retroperiotoneum and rarely seen any-where from the bladder to the base of the skull in as-socation with the svmphetetie nervous system and cause hverta►tion. We report 20 year-old female wit7i extra-adrenal pheocyromacytoma arising from left renal pedicle level review its diagnosis, treatment and follow-up.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recai Gürbüz, selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ekstra - Adrenal Feokromosıtoma, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme