EKSTRA - ADRENAL FEOKROMOSITOMA

RECAİ GÜRBÜZ, ALİ ACAR, Esat M. Arslan, ŞÜKRÜ ÇELİK, Kadir Ceylan, Şenol Ergüney

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 267-270
Ekstra-adrenal feokromositoma genellikle ret-roperitoneal bolgede. nadiren sernpatik sistemle bir-likte, mesaneden kalatasi tabanma kadar herhangi bir sahada lokalize olabilen ve hipertansiyona yol acan nadir bit- feokrontositoma 20 yasinda erirkin bir kadmda sol renal pedikiil seviyesine yerle§mif bir feokromositoma olgusu su-nohnuour.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
EKSTRA - ADRENAL FEOKROMOSITOMA
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;