Ekstratemporal Orijinli Kompleks Parsiyel Nöbetler

Betigül Yürüten,Abdurrahman Ciğer

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 144-1447
Özeti Kompleks parsiyel nöbetlerin sadece temporal lobdan değil, ekstratemporal bölgelerden de kaynakla-nabileceği eski yıllardan beri bilinmektedir. 1954'de Penfield ve Jasper frontal lob stimulasyonu ile mo-tor otomatizma meydana gelen 3 vak'a rapor etmişler, Ajmon-Marsan ve Ralston 1957'de frontal, ek motor ve parieto-oksipital, Crandall 1973'dc cin-gulat kaynaklı nöbetleri tanımlamıştardır

 

It has been known for many years that complex partial seizures can originate not only from the temporal lobe but also from the extratemporal regions. In 1954, Penfield and Jasper reported three cases of motor automatism with frontal lobe stimulation, Ajmon-Marsan and Ralston described frontal, additional motor and parieto-occipital sequences in 1957, and Crandall described gin-gulate sequences in 1973.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Betigül Yürüten, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ekstratemporal Orijinli Kompleks Parsiyel Nöbetler, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme