EKSTRATEMPORAL ORİJİNLİ KOMPLEKS PARSİYEL NÖBETLER

BETİGÜL YÜRÜTEN, Abdurrahman Ciğer

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 144-1447
Kompleks parsiyel nöbetlerin sadece temporal lobdan değil, ekstratemporal bölgelerden de kaynakla-nabileceği eski yıllardan beri bilinmektedir. 1954'de Penfield ve Jasper frontal lob stimulasyonu ile mo-tor otomatizma meydana gelen 3 vak'a rapor etmişler, Ajmon-Marsan ve Ralston 1957'de frontal, ek motor ve parieto-oksipital, Crandall 1973'dc cin-gulat kaynaklı nöbetleri tanımlamıştardır
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
EKSTRATEMPORAL ORİJİNLİ KOMPLEKS PARSİYEL NÖBETLER
, Vol. 9 (1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993, Yayın Tarihi : 23.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;