Dergi Hakkında

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi'nin bağımsız, çift kör, hakemli, uluslararası bilimsel yayın organıdır. Dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yayımlanmaktadır. Derginin sayılarına tam erişim aşağıdaki adresten temin edilebilir. https://www.selcukmedj.org

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) dünya genelinden yayınları kabul etmektedir. Yayınlar en az iki hakem tarafından orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, International Citation Index, Türk Atıf Dizini (ULAKBİM), ve EBSCO tarafından indekslenen uluslararası bir dergidir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkçe ve/veya İngilizce makaleleri yayınlar, dergi içeriklerine ücretsiz erişim sağlar (Open Access) ve yazarların makalelerin son kabul edilmiş halini OAI uyumlu kurumsal / konu bazlı bir havuzda kendi arşivleyebilmelerine izin verir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan bir kitleye yönelik çok disiplinli bir dergidir.

Tarihçe

İlk olarak 1984 yılında S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi (S.Ü Tıp Fak Derg) adıyla yayın hayatına başlayan Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059), daha sonra sırasıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ve Selçuk Tıp Dergisi (Selçuk Tıp Derg) isimlerini almış, 2018'den bu yana da Selçuk Tıp Dergisi / Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

About the Journal

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059), is the official, international, open access, independently double blind peer reviewed, scholarly publication organ of the Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine. The journal is published quarterly on March, June, September and December. The journal's full text is available online at: https://www.selcukmedj.org

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) accepts publications from all over the world. Publications are evaluated by at least two referees in terms of original information, ideas and presentation.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is an international journal indexed by Turkey Citation Index, International Citation Index, Index Copernicus, Turkish Citation Index (ULAKBIM), and EBSCO.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is publishes Turkish and/or English articles. The journal allows free access (Open Access) to its contents and permits authors to self-archive final accepted version of the articles on any OAI-compliant institutional / subject-based repository.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is a multidisciplinary journal directed at an audience of medical doctors, researchers and scientists.

History

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) first published under the name of S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi (S.Ü Tıp Fak Derg) in 1984, and then named as Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi and Selçuk Tıp Dergisi (Selçuk Tıp Derg) respectively. Since 2018, it has been continuing its publication life with the name of Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J).