Endoskopik Kaş Kaldırma Ameliyatındaki Tecrübelerimiz -Taşıyıcı İlmek Modifikasyonu

Experience With Cortical Tunnel Fixation In Endoscopic Brow Lift - Carrier Loop Modification

Aslı Datlı,Cem Yıldırım,Karaca Başaran

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 375-377
Özeti

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatının geleneksel yöntemlere kıyasla ameliyat sahasının daha iyi görülmesi,
daha kısa yara izleri, alopesi riskinin ve kafa derisi duyusal değişikliklerinin daha az olması gibi birçok
avantajı vardır. Kaş kaldırma ameliyatlarında doğru diseksiyon tekniği, yumuşak doku bağlantılarının etkili
bir şekilde gevşetilmesi ve alın flebinin etkin bir şekilde sabitlenmesi ameliyat sonucunda önemli rol
oynar. Bu yazıda, fiksasyon amacı ile kortikal kemikte açılan dar tünelden, kalın, ağırlık taşıyan sütürlerin
taşıyıcı ilmek ile kolayca geçirilmesine olanak sağlayan kortikal fiksasyon tekniğinin bir modifikasyonunu
tanımlıyoruz

 

The endoscopic approach for brow lifting has many advantages such as better exposure of the operative
field, shorter scars, reduced risk of alopecia and scalp sensory changes. Correct dissection technique,
release of the soft tissue attachments and efficient fixation of the forehead flap play an important role
in the outcome of the procedure. In this paper, we describe a modification of cortical tunnel fixation
technique, which allows delivering thick, weight-bearing suture s easily from the tight cortical tunnel.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aslı Datlı, İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ, GOP MEDİCALPARK HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Datli A, Yildirim MC, Basaran K. Experience With Cortical Tunnel Fixation İn Endoscopic Brow Lift - Carrier Loop Modification. Selcuk Med J 2021;37(4): 375-377

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Endoskopik Kaş Kaldırma Ameliyatındaki Tecrübelerimiz -Taşıyıcı İlmek Modifikasyonu, Editöre mektup,
, Vol. 37(4)
Geliş Tarihi : 06.12.2021, Kabul Tarihi : 10.12.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme