Epilepside görsel uyardmış kortikal cevaplar

BÜLENT OĞUZ GENÇ, EMİNE GENÇ, ORHAN DEMİR, Nurhan İlhan

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 34-39
Epilepside VEP çalışmalarının birbirini pek tutmayan bulgular verdiği görülmektedir. Farklı tekniklerin kullanılması, yaka sayılarının nisbeten az olması bu durumu açıklayabilir. Bu çalışmada, EEG'de fotosensitif (FS) cevabı olan 24 ve 21 diğer epilepsi vakası VEP incelemesine alındı. VEP çekirnlerinde pattern-reversal stimulus uygulandı. VEP amplitüd değerlerinin normal kontrol grubullunkilerden farklı olmadığı. latans değerlerinin ise ilaç kullansın veya kullanmasın FS olmayan diğer epilepsi grubunda uzadığı görüldü. FS grupta latans normal bulundu. FS grubunda ilaç etkisinin (valproik asit ve karhamazepin) de, diğer gruptan farklı olarak VEP latansına yansıdığı edinildi. Sonuçların FS vakalarda farklı bir patogenetik mekanizmaya işaret edebileceği düşünüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Epilepside görsel uyardmış kortikal cevaplar
, Vol. 13 (1)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;