Epilepsinin Psikososyal Yönü

İbrahim Balcıoğlu,Yıldırım B. Doğan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 105-107
Özeti Epilepsi, insanlık tarihinde bilinen en eski hastalıklardan biridir. Hipokrat, epilepsi nöbetini aynntılı olarak tanımlarnış ve heredite ile ilgisini belirtmiştir. Ortaçağ boyunca, epilepsi ve hurafeler birbirlerine karıştırılmış, şeytan hastalığı olarak kabul edilmiş ve sar'alı hastalar toplum dışına itilmiştir. Bugün bile birçok toplumlarda, halk epileptik hasta-dan korkar ve çekinir. Buna rağmen, tarihte devlet idare etmiş veya bilim ve sanatta şöhrete ulaşmış epileptikler de vardır; Büyük İskender, Julies Sezar, Büyük Pctro, Socrates, Pascal, Dostoyevski, Flaubert.

 

Epilepsy is one of the oldest known diseases in human history. Hippocrates described the epileptic seizure in detail and stated its relevance to heredity. Throughout the Middle Ages, epilepsy and superstitions were mixed together, it was accepted as a disease of the devil, and patients with saree were excluded from the community. Even today, in many societies, the public is afraid and afraid of epileptic patients. However, there are also epileptics in history who have ruled the state or achieved fame in science and art; Alexander the Great, Julies Caesar, Pctro the Great, Socrates, Pascal, Dostoevsky, Flaubert.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Balcıoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Epilepsinin Psikososyal Yönü, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme