EPİLEPSİNİN PSİKOSOSYAL YÖNÜ

İbrahim Balcıoğlu, Yıldırım B. Doğan

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 105-107
Epilepsi, insanlık tarihinde bilinen en eski hastalıklardan biridir. Hipokrat, epilepsi nöbetini aynntılı olarak tanımlarnış ve heredite ile ilgisini belirtmiştir. Ortaçağ boyunca, epilepsi ve hurafeler birbirlerine karıştırılmış, şeytan hastalığı olarak kabul edilmiş ve sar'alı hastalar toplum dışına itilmiştir. Bugün bile birçok toplumlarda, halk epileptik hasta-dan korkar ve çekinir. Buna rağmen, tarihte devlet idare etmiş veya bilim ve sanatta şöhrete ulaşmış epileptikler de vardır; Büyük İskender, Julies Sezar, Büyük Pctro, Socrates, Pascal, Dostoyevski, Flaubert.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
EPİLEPSİNİN PSİKOSOSYAL YÖNÜ
, Vol. 7 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;