Epistaksisli Hastalarda Uygulanan Burun Tamponlarının Arteryel Kan Gazlarına Etkisi

Fuat Yöndemli,Recai Kadakal,Halis Ünlü

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 387-396
Özeti Epistaksisi olan 50 yakaya, kanamayt durdurmak için anterior ve posterior nazal tampon kon-muştur. Vakalardan 40'ında epistaksis anteriordan, 10'unda ise posteriordandır. Tamponlu vakalarda 2. gün ve tampon çıkarıldıktan 24 saat sonra femoral arterden kan nümunesi alınmıştır. Alman kandaki p02 ve pCO2 değerleri incelenmiştir. Burun tamponlart çıkarıldıktan sonra arteryel p02de yükselme, pCO2 değerinde ise düşme tesbit edilmiştir. istatistik olarak pCO2 değerinde düşme anlamlıdır. Kesin endikasyon olmadıkça tampondan Icaçınılmastnın daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Anterior and posterior nasal packings were applied ta stop bleeding in 50 patients suffering epistaxis. 40 of the cases were anterior epistaxis and 10 posterior. Arterial blood samples were obtained from femoral artery on the 2nd day of the cases with packing and 24 hours follawing the removal of packing. p02 and pCO2 values were determined in blood samples. 11 was observed that arterial p02 was increased and pCO2 was decreased after the removal of packings. The decrease in pCO2 was statis-tically significant. It was concluded that it was more suitahle to avoid the packing tf there wasn't cer-tain indications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fuat Yöndemli, selçuk üniversitesi Meram Tıp fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Epistaksisli Hastalarda Uygulanan Burun Tamponlarının Arteryel Kan Gazlarına Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme