Epistaksisli Hastaya Klinik Yaklaşım

Köksal Yuca,Mehmet Akif Eryılmaz,Kürşad Yasin Varsak,Hamdi Arbağ

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 200-203
Özeti İnsanların %60’ı hayatları süresince en az bir defa, spontan olsun veya olmasın epistaksis ile karşı karşıya kalmakta ve bunların %6’sı tedavi gerektirmektedir.(1) Epistaksis insidansı 10 yaş altı ve 50 yaş üstünde pik yapan bimodal dağılım göstermekte ve erkeklerde bayanlara göre daha sık görülmektedir.(2,3) Endoskopik teknolojinin gelişmesi ile birlikte değişen tedavi stratejilerini epistaksisli hastaya yaklaşım algoritmaları ile kombine etmek komplikasyonları azaltarak daha etkili tedavi olanakları sağlayabilmektedir.

 

Epistaxis, whether spontaneous or otherwise is experienced by up to 60% of people in their lifetime, 6% requiring medical attention. The condition has a bimodal distribution, with incidence peaks at ages younger than 10 years and older than 50 years. Epistaxis appears to occur more often in males than in females. With the evolution of endoscopic technology new treatment strategies combined with the use of stepwise epistaxis management plans can limit patient complications and provide effective treatment possibilities.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Köksal Yuca, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Epistaksisli Hastaya Klinik Yaklaşım, Derleme,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 03.09.2011, Kabul Tarihi : 24.12.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme