Ercp Uygulanacak Pediatrik Hastada Anestezi

Mehmet Sargın,Tuba Berra Sarıtaş,Hale Borazan,Şeref Otelcioğlu

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 29-30
Özeti Her geçen gün sıklığı artan ameliyathane dışı anestezi uygulamaları arasında en çok karşılaşılan gastrointestinal işlemlerdir. Ancak pediatrik vakalara daha az rastlanmaktadır. Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları özellikle çocuk vakalarda daha zordur ve bundan dolayı bu konuda yayınlanan kılavuzların kullanılması önem arz etmektedir. Bu makalede endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi uygulanacak pediatrik hastadaki anestezi deneyimimiz literatür taraması eşliğinde sunulmuştur.

 

Gastrointestinal procedures are the most frequent ones in outpatient anesthesia applications which increase day by day. However pediatric cases are rare. Out patient anesthesia applications, especially in pediatrik patients, are more difficult and so it is important to use guidelines in this manner. In this article our anesthetic experience in a endoscopic retrograde cholangiopancreatography applied on a pediatric patient is reported with literature review.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Sargın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Sargın M,Sarıtaş TB,Borazan H,Otelcioğlu Ş.ERCP Uygulanacak Pediatrik Hastada Anestezi. Selcuk Med J 2015;31(4): 29-30

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ercp Uygulanacak Pediatrik Hastada Anestezi, Olgu Sunumu,
, Vol. 31(1)
Geliş Tarihi : 27.10.2013, Kabul Tarihi : 16.12.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme