Erişkin Hastada Aksiller Lenfanjiyom

ABDUSSEMET HAZAR, MEHMET SALİH AYDIN, AYDEMİR KOÇARSLAN, İBRAHİM CAN KÜRKÇÜOĞLU, MUSTAFA GÖZ

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 188-189
Lenfanjiomlar erişkin hastalarda nadirdir. Bu rapor, omuz ağrısı ile aksiller bölgede lenfanjiyom gelişen 27 yaşında kadın olgu sunumudur. Hasta lenfanjiyom çıkarılması ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.
Atıf yapmak için : Hazar A,Aydin MS,Kocarslan A,Kürkçüoğlu İC,Göz M.Axillary Lymphangioma in Adult Patient. Selcuk Med J 2014;30(4): 188-189
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Erişkin Hastada Aksiller Lenfanjiyom
, Vol. 30 (4)
Geliş Tarihi : 28.09.2013, Kabul Tarihi : 28.09.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;