Erişkin Hastada Aksiller Lenfanjiyom

Abdussemet Hazar,Mehmet Salih Aydın,Aydemir Koçarslan,İbrahim Can Kürkçüoğlu,Mustafa Göz

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 188-189
Özeti Lenfanjiomlar erişkin hastalarda nadirdir. Bu rapor, omuz ağrısı ile aksiller bölgede lenfanjiyom gelişen 27 yaşında kadın olgu sunumudur. Hasta lenfanjiyom çıkarılması ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.

 

Lymphangiomas are rare in adult patients. This is a case report of a 27-year-old female who developed lymphangioma in axillary area with shoulder pain. She was successfully treated with excision of the lymphangioma.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdussemet Hazar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Hazar A,Aydin MS,Kocarslan A,Kürkçüoğlu İC,Göz M.Axillary Lymphangioma in Adult Patient. Selcuk Med J 2014;30(4): 188-189

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Erişkin Hastada Aksiller Lenfanjiyom, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 28.09.2013, Kabul Tarihi : 05.02.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme