Erişkin Tibia Cisim Kırıkları Ve Tedavi Sonuçları

Abdurrahman Kutlu,Mahmut Mutlu,Recep Memik,Orhan Büyükbebeci

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 479-484
Özeti Selçuk Onivesitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde, 1983 ve 1990 yılları arasında, 182 hastada 189 tibia cisim kırığı- teşhis edildi. Ilastalarda tedaviye başlanma yaşı en az 13, en fazla 84, ortalama 36 yaş idi. 175 hastada tek taraflı, 7 hastada iki taraflı tibia cisim kırığı vardı. Yeterli takipleri olan 158 hastanın 165 tibia kırığının tedavi sonuçları incelendi. Hastalar en az, kırığın klinik ve radyolojik iyileşmesine kadar takip edildiler, Kırıkların kapalı ve cerrahi metodlarla tedavisi sonu-cunda oldukça iatminkar sonuçlar elde edildi.

 

Between 1983 and 1990, 182 patients with 189 tibial shaft fracture were diagnosed al the Department of Orthopaeclics and Traumatology in the Faculty of Medicine of Selçuk University. The mean age was 36 years with a range of 13 to 84 years. A hundred and seventy five patients had unilateral and 7 patient bilateral tibial shaft fracture. 165 tibial shaft fracture in 158 patients had been folowed and evaluated for treatment results. nese patients were followed at least a duration until the fracture were healed clinically and radiographically. A highly satisfacwry results were obtained with opera and closed treatment.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Erişkin Tibia Cisim Kırıkları Ve Tedavi Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 13.11.1991, Kabul Tarihi : 13.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme