Erişkinde Görülen İleoileal İnvajinasyon: Olgu Sunumu

SÜMEYRA BÖLÜK, Salih Bölük

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 92-96

Bağırsak intusepsiyonları genellikle çocukluk çağında görülen mekanik bağırsak obstrüksiyonu sebeplerinden birisidir. İnvajinasyonların yaklaşık %1-5 i erişkinlerde görülmektedir.Çocukluk çağında görülen vakaların %90 ı idiopatik iken, erişkin intusepsiyonlarında % 90 altta yatan organik bir lezyon bulunmaktadır. Etyolojiye bağlı olarak da tedavi değişmektedir. Sunacağımız 2 olgu aracılığı ile erişkinde görülen intusepsiyon vakaları hakkında bilgi vermeyi amaçladık.

Atıf yapmak için : Boluk SE, Boluk S. Intestinal Intussusception Seen in Adult Patients: Case Report. Selcuk Med J 2022;38(3): 92-96
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Erişkinde Görülen İleoileal İnvajinasyon: Olgu Sunumu
, Vol. 39 (2)
Geliş Tarihi : 01.06.2023, Kabul Tarihi : 01.06.2023, Yayın Tarihi : 08.06.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;