Erişkinde Görülen İleoileal İnvajinasyon: Olgu Sunumu

İleal intussusception in adults

Sümeyra Bölük,Salih Bölük

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 92-96
Özeti

Bağırsak intusepsiyonları genellikle çocukluk çağında görülen mekanik bağırsak obstrüksiyonu sebeplerinden birisidir. İnvajinasyonların yaklaşık %1-5 i erişkinlerde görülmektedir.Çocukluk çağında görülen vakaların %90 ı idiopatik iken, erişkin intusepsiyonlarında % 90 altta yatan organik bir lezyon bulunmaktadır. Etyolojiye bağlı olarak da tedavi değişmektedir. Sunacağımız 2 olgu aracılığı ile erişkinde görülen intusepsiyon vakaları hakkında bilgi vermeyi amaçladık.

 

Intestinal intussusceptions are one of the causes of mechanical intestinal obstruction usually seen in childhood. Approximately 1-5% of invaginations seen in adults. While 90% of childhood cases are idiopathic, 90% of adult intussusceptions have an underlying organic lesion. We aimed to give information about intussusception cases in adults with 2 cases we present .

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sümeyra Bölük, TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Boluk SE, Boluk S. Intestinal Intussusception Seen in Adult Patients: Case Report. Selcuk Med J 2022;38(3): 92-96

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Erişkinde Görülen İleoileal İnvajinasyon: Olgu Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol. 39(2)
Geliş Tarihi : 01.06.2023, Kabul Tarihi : 08.06.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme