Erıskının Sıkıntılı Solunum Sendromu

Yıldız Divanlı,L. Nur Şan,Şerife Ataş

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 113-115
Özeti Adult respiratory distres sendromu, yetişkinlerde yapılan sıkıntılı solunum yetmezliğinin ileri bir derecesidir. Bu klinik tabloda değişik etkenler rol oynamaktadır. Yirminci asrın başlarından beri travma ve şokla beraber görülen solunum yetmezlikleri rapor edilmişse de yetişkinler de görülen solunum sıkıntısının tarifi çok yenidir. 1967 yılında Asbaugh ve arkadaşları bu antiyeti klinik ve fizyopatolojik özellikleriyle tarif edilmiştir.

 

Adult respiratory distress syndrome is an advanced degree of distressing respiratory failure in adults. Various factors play a role in this clinical picture. Although respiratory failure associated with trauma and shock has been reported since the beginning of the twentieth century, the definition of respiratory distress seen in adults is very recent. In 1967, Asbaugh et al. Described this entity with its clinical and physiopathological features.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yıldız Divanlı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Erıskının Sıkıntılı Solunum Sendromu, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme