ERITEMA NODOZUMDA ETYOLOJIK ARAŞTIRMA

ŞÜKRÜ BALEVİ, Hüseyin Tol, Hüseyin Endoğru, Müfide Bozkürk

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 43-49
Eritema nodozum, deride deg4ik biiyukliikte nodiillerle karakterize bir dermatozdur. Nodiiller agrtli ye eritematoz olup genellikle alt ektremitelerin on yaziinde yerlqirler. Bu calgmada, 50 eritema nodozurnlu hastada yapdan etyolojik araprmalann sonuclari sunuldu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ERITEMA NODOZUMDA ETYOLOJIK ARAŞTIRMA
, Vol. 10 (1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;