Esansıyel Trombosıtemıa

Şamil Ecirli,Alim Koşar

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 241-243
Özeti Esansivel trombositemia tipik olarak 6 nei ye 7 nci dckkaddaki yeti§kinlerde grhiileit, sikhkla tr0111- bohemonijik komplikasvonlarla karakterire bir has-talikur. Genc yava nadir olarak kanu: gene yapa nriilcliigii kin yayudamayt t•gun gordiik.

 

Essential thrombocythemia (ET) is ophically a disorder of adults in sixth or seventh decade of life and is characterised by frequent thrombohemorogic complications. E T is seen rarely in young people. Our case ►cars a young man so we decide to mff( this case.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şamil Ecirli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Esansıyel Trombosıtemıa, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme