Etken Ve Edilgen Fiillerin Okunuşunda Vizüel Fiksasyon

Zehra Akpınar,Orhan Demir,Betigül Yürüten,Süleyman İlhan

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 107-110
Özeti Bu çalışmada, etken ve edilgen yapıdaki fillerin gerek metin içinde gerekse izole- olarak okunuşundaki vizüel fiksasyon süreleri EOG yöntemiyle ölçüldü. Edilgen yapılı fiillerde ortalama fiksasyon süresi 308±_10 ms.; etken yapılı fiillerde ise ortalama fik-sasyon süresi 287±21 ms. olarak bulundu. Bu bulgular ilgili literatür bilgileriyle birlikte değerlendirildi. Edilgen fiillerde fiksasyonun (Iken fiillere göre daha uzun süreli oluşunun bu fillerin semantik içeriğinin daha :engin oluşundan ileri gelebileceği düşünüldü.

 

Durations of visual fixation in reading of passive and active verbs are measured by EOG method. Average fixation durations are found to be 307±10 ms, and 287±21 ms. for passive and active verbs respectively. These results are evaluated in the light of the relevant literature. Longer duration offixations in passive verbs is considered to result from the fact that the passive verbs have more semantic contain (han the active ones.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zehra Akpınar, Necmeddin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Etken Ve Edilgen Fiillerin Okunuşunda Vizüel Fiksasyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme