ETKEN VE EDİLGEN FİİLLERİN OKUNUŞUNDA VİZÜEL FİKSASYON

ZEHRA AKPINAR, BETİGÜL YÜRÜTEN, ORHAN DEMİR, SÜLEYMAN İLHAN

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 107-110
Bu çalışmada, etken ve edilgen yapıdaki fillerin gerek metin içinde gerekse izole- olarak okunuşundaki vizüel fiksasyon süreleri EOG yöntemiyle ölçüldü. Edilgen yapılı fiillerde ortalama fiksasyon süresi 308±_10 ms.; etken yapılı fiillerde ise ortalama fik-sasyon süresi 287±21 ms. olarak bulundu. Bu bulgular ilgili literatür bilgileriyle birlikte değerlendirildi. Edilgen fiillerde fiksasyonun (Iken fiillere göre daha uzun süreli oluşunun bu fillerin semantik içeriğinin daha :engin oluşundan ileri gelebileceği düşünüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ETKEN VE EDİLGEN FİİLLERİN OKUNUŞUNDA VİZÜEL FİKSASYON
, Vol. 9 (1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993, Yayın Tarihi : 23.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;