Eurofıt Testleri Ve Kullanımı

Hakkı Gökbel,Saadettin Çalışkan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 557-560
ÖzetiÜlkelerin temel politikalarından birisi olan sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacına uygun olarak günümüzde birçok çalışma çocuklar üzerinde yapılmaktadır. Bu durum fiziksel uygunluk "physical fitness" için de geçerlidir ve fiziksel uygunluk çalışmaları daha çok puberte öncesine ve puberte dönemine yönelmiştir. Geleceğin başarılı sporcularının küçük yaşlarda tanınmasına da büyük önem verilmektedir. Bu yüzden Avrupa Konseyi bünyesinde 1977 yılında "Herkes için spor" ilkesinden hareketle çocuklarda beden yeteneğinin tanımlanması ve değerlendirilmesi için, araştırmalarda yararlanılabilecek ve okullarda uygulanabilecek etkin yöntemler geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

 

In line with the aim of raising a healthy generation, which is one of the basic policies of the countries, many studies are carried out on children today. This also applies to physical fitness "physical fitness" and physical fitness studies are mostly directed towards prepubertal and puberty. Great importance is also attached to the recognition of the successful athletes of the future at an early age. For this reason, in 1977 within the Council of Europe, based on the principle of "Sport for All", studies to develop effective methods that can be used in researches and can be applied in schools to define and evaluate physical ability in children.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hakkı Gökbel, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Eurofıt Testleri Ve Kullanımı, Araştırma makalesi,
, Vol.7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco