Ev Tozu Akarları

Osman Selçuk Aldemir,Feyzullah Güçlü

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 69-72
Özeti Ev tozu akarları dünyanın bir çok yerinde evlerde özellikle yatak odalarında ve mobilya aralarında bulunmaktadır. Akarlar deri döküntüleri ile beslenir ve bazı insanlarda allerjik hastalıklara neden olurlar. Ev tozu akarlarının ve artıklarının alerjik rinitis, astım ve topik dermatitis’in en önemli nedenlerinden birisi olması dolayısıyla bu akarların medikal ve ekonomik önemleri, biyolojileri, tespitleri ve kontrolleri en son literatürler taranarak bu derlemede özetlenmiştir.

 

House dust mites are found in human housing, particularly in bedding and furniture in many parts of world. İt feeds on epidermal flakes shied from human skin and, some humans become allergic disease. Because of the fact that house dust mites and their dropping are the most important causative of the allergic rhinitis, asthma and atopic dermatitis world wide. Medical and economical importance, taxonomy, biology, description, detection, control of such mites are revievved in the light of recent literatüre.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Selçuk Aldemir, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ev Tozu Akarları, Derleme,
, Vol. 17(1)
Geliş Tarihi : 02.06.2000, Kabul Tarihi : 17.09.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme